องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

 


ช่วยเหลือผู้ประสพวาตะภัยในพื้นที่ตำบลโนนทอง


อบต.โนนทอง ร่วมกับ สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ นพค.55 ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเนื่องจากเกิดเหตุวาตะภัยในเขตพื้นที่ตำบลโนนทอง เพื่อเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนเนื่องจากเหตุวาตะภัย

2023-09-20
2023-09-20
2023-09-13
2023-09-06
2023-08-16
2023-08-11
2023-08-11
2023-08-01
2023-07-27
2023-07-19