องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 151 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 ต.ค. 2566 ]10
2 ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง พ.ศ.2566 [ 31 ก.ค. 2566 ]27
3 สิทธิคนพิการ [ 26 มิ.ย. 2566 ]59
4 ภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 22 มิ.ย. 2566 ]56
5 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลโนนทอง [ 20 มิ.ย. 2566 ]58
6 ข้อมูลสนามกีฬาในตำบลโนนทอง [ 20 มิ.ย. 2566 ]47
7 ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในตำบลโนนทอง [ 20 มิ.ย. 2566 ]56
8 สื่อประชาสัมพันธ์ การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 6 มิ.ย. 2566 ]34
9 รายงานการประชุมสภา 2565 [ 19 พ.ค. 2566 ]55
10 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อส้รางถนนคอมกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบภูเขียว จากบ้านโนนเขวา ถึงพื้นที่บ้านแก้งตาดไซ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.76-029 หมู่ที่ 2 บ้านโนนเขวา ตำบบลโนนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 พ.ค. 2566 ]42
11 ประกาศราคากลาง โครงการก่อส้รางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบภูเขียว จากบ้านโนนเขวาถึงพื้นที่บ้านแก้งตาดไซ รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.76-029 หมู่ที่ 2 บ้านโนนเขวา ตำบลโนนทอง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 พ.ค. 2566 ]41
12 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]36
13 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2565 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]37
14 ภ.ด.ส.1 และ ภ.ด.ส.7 [ 14 พ.ย. 2565 ]63
15 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ำเสีย [ 4 พ.ย. 2565 ]36
16 ประชุมแผนการดำเนินงานปี 2565 [ 21 ต.ค. 2565 ]40
17 การขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 18 ต.ค. 2565 ]102
18 ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อบต.โนนทอง ปี 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]36
19 รายงานการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]28
20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็มรหัสทางหลางท้องถิ่น ชย.ถ.76-061 สาย คลองชลประทาน-บ้านผู้พัน บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 26 ส.ค. 2565 ]124
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8