องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

 


กิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 "


 # ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 07.30 น. 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง  โดยการนำของท่าน สมาน  สุธรรมาภิวัฒน์  นายก อบต.โนนทอง พร้อมด้วย นางวิไลวรรณ  ศิริประภาภูวดล รองนายก อบต.โนนทอง นายสุนทร  อินกกผึ้ง  ประธานสภา อบต.โนนทอง นายสนิท ลอดดอน สมาชิก สภา อบต.โนนทอง น.ส ศิรัญญา  เจริญศักดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.โนนทอง และ นายยุทรานิวัตร  รองเมือง เจ้าพนักงานปัองกันฯ ได้เข้าร่วมวันงานท้องถิ่นไทย และพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
                     ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า)

        

2023-09-20
2023-09-20
2023-09-13
2023-09-06
2023-08-16
2023-08-11
2023-08-11
2023-08-01
2023-07-27
2023-07-19