องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

 


กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566


วันที่ 11 เมษายน 2566
   (#) เวลา 08.30 น.
อบต.โนนทอง โดยการนำของนายกสมาน   สุธรรมาภิวัฒน์ นายก อบต.โนนทอง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้างร่วมกับส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน ตำบลโนนทอง ได้จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประปี 2566 ณ บริเวณตลาดฅนพรมตำบลโนนทอง

2023-09-20
2023-09-20
2023-09-13
2023-09-06
2023-08-16
2023-08-11
2023-08-11
2023-08-01
2023-07-27
2023-07-19