องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

 


โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก


นที่ 19 พฤษภาคม 2566
(at)เวลา 15.00 น.
        องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง โดยการนำและภายใต้การบริหารราชการของท่านสมาน   สุธรรมาภิวัฒน์ นายก อบต.โนนทอง ได้มอบหมายให้⭐นายเฉลิม เผ่าหัวสระ รอง ปลัด อบต. หัวหน้าคณะทำงานด้านการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่, และคณะทำงานฯ ร่วมกับรพ.สต.โนนเขวา,ทีม อสม.และสถานศึกษา
     ⭕️ออกดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดโดยฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
  📍 ณ  โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนทองในพื้นตำบลโนนทอง

2023-09-20
2023-09-20
2023-09-13
2023-09-06
2023-08-16
2023-08-11
2023-08-11
2023-08-01
2023-07-27
2023-07-19