องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

 


กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรท้องถิ่น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม พรรษา  28 กรกฎาคม 2566 


ันนศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 266
  เวลา 09.30 น.
อบต.โนนทอง โดยการนำของนายกสมาน  สุธรรมาภิวัฒน์ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง อบต.โนนทอง ได้จัดกิจกรรม
โครงการ 1 อปท.1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม พรรษา 
28 กรกฎาคม 2566 
ปลูกพืชสมุนไพร ณ บริเวณสำนักงานป้องกันฯข้างวัดป่าโนนเขวา

2023-09-20
2023-09-20
2023-09-13
2023-09-06
2023-08-16
2023-08-11
2023-08-11
2023-08-01
2023-07-27
2023-07-19