องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

 


กิจกรรม" ลงแขกดำนา" เพื่อใช้ในการจัดงานโครงการประเพณี อีสานนอนลาน ตีข้าววิถีชาวโนนทอง


✅ วันที่ 18 กรกฎาคม 2566
      @เวลา 09.00 น.

    🔴องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง ภายใต้การบริหารราชการและการนำของ นายสมาน สุธรรมาภิวัฒน์ นายก อบต.โนนทอง  นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. บุคลากร อบต.โนนทอง หัวหน้าส่วนราชการในตำบลโนนทอง/หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ⭐️ลงแขกดำนา เพื่อใช้ในการจัดงานโครงการประเพณีอีสาน นอนลาน ตีข้าววิถีชาวโนนทอง ที่จัดขึ้นในเดือน ธันวาคม ของทุกปี โดยมีนายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมเป็นเกียรติ ลงแขกดำนาในครั้งนี้ด้วย

       ณ  บริเวณตลาดประชารัฐ ต้องชม  ฅนพรมตำบลโนนทอง
 

2023-10-24
2023-10-20
2023-10-16
2023-10-02
2023-09-20
2023-09-20
2023-09-13
2023-09-06
2023-08-16
2023-08-11