องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

 


โครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566


 อบต.โนนทอง โดยการนำของ นายกสมาน  สุธรรมาภิวัฒน์ นายก อบต.โนนทอง ร่วมกับ สำนักงานเกตรจังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานอำเภอเกษตรสมบูรณ์ได้กำหนดจัดงาน โครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณอาคารโดมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

2023-10-24
2023-10-20
2023-10-16
2023-10-02
2023-09-20
2023-09-20
2023-09-13
2023-09-06
2023-08-16
2023-08-11