องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

 


กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ


11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.
        อบต.โนนทอง โดยการนำของนายกสมาน  สุธรรมาภิวัฒน์ นายก อบต.โนนทอง จัดกิจกรรมปลุกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายเสกสรร สวัสดิ์ศรี  นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์  เป็นประธานในการเปิดงาน 
         โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในอำเภอเกษตรสมบูรณ์  กำนัน ผญบ.  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง อบต.โนนทอง เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ ณ บริเวณวัดป่าโฆษิตาราม บ้านบุ่งสิบสี่ หมู่ที่ 4 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

2023-10-24
2023-10-20
2023-10-16
2023-10-02
2023-09-20
2023-09-20
2023-09-13
2023-09-06
2023-08-16
2023-08-11