องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

 


ประชุมคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดชัยภูมิ(กรอ.จังหวัดชัยภูมิ)


วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566  เวลา  10.00 น. อบต.โนนทอง โดยการนำของท่านนายกสมาน   สุธรรมาภิวัฒน์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดชัยภูมิ(กรอ.จังหวัดชัยภูมิ) ร่วมกับ ผู้นำชุมชน สมาชิก อบต. ส่วนราชการต่างๆในตำบลโนนทอง และส่วนราชการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

2023-10-24
2023-10-20
2023-10-16
2023-10-02
2023-09-20
2023-09-20
2023-09-13
2023-09-06
2023-08-16
2023-08-11