องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

 


โครงการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตของ อบต.โนนทอง


วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 15.30 น. 
นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นประธานเปิดและร่วมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค โครงการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตของ อบต.โนนทอง โดยมีนายสมาน สุธรรมมาภิวัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน จนท.อบต โนนทอง ผอ. รพ.สต.โนนเขวา ผอ.รพ.สต.แก้งตาดไซ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  อสม  และประชาชน ต.โนนทอง ร่วมกิจกรรมจำนวน 250 คน 
ณ อาคารโดมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง  ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

2023-10-24
2023-10-20
2023-10-16
2023-10-02
2023-09-20
2023-09-20
2023-09-13
2023-09-06
2023-08-16
2023-08-11