องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

 


โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)


วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.

อบต.โนนทอง โดยการนำของนายกสมาน สุธรรมาภิวัฒน์ นายก อบต.โนนทอง มอบให้งานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย อบต.โนนทอง จัดอบรมโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)โดย

มี นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง) ในระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน 2566 ณ หอประชุม อบต.โนนทอง ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์

โดย วิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดชัยภูมิ ข้าราชการ จนท อบต.โนนทอง กำนัน ผู้ใหญบ้าน เข้าร่วมกิจกรรม

2023-10-24
2023-10-20
2023-10-16
2023-10-02
2023-09-20
2023-09-20
2023-09-13
2023-09-06
2023-08-16
2023-08-11