องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายบัวลา พรประสิทธิ์ บ้านนาง สัจจะ ชาลีเปรี่ยม หมู่ที่ 10 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายบัวลา พรประสิทธิ์ บ้านนาง สัจจะ ชาลีเปรี่ยม หมู่ที่ 10 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ