องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

 


ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา"


ันที่ 4 เมษายน 2566
@เวลา 09.00 น.
🔴องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง ภายใต้การบริหารราชการและการนำของ🟢นายสมาน สุธรรมาภิวัฒน์ นายก อบต.โนนทอง และประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเกษตรสมบูรณ์ พร้อมด้วย⭐นางวิไลวรรณ ศิริประภาภูวดล รองนายก อบต. ในฐานะประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายโนนเขวา

    ⭕️ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา”

    💥โดยมีนายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นประธานในพิธีดังกล่าวฯ (วงกลม)พร้อมท่านนายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ได้กล่าวคำสำนึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงพระราชทานผ้าลายดอกรักราชกัญญา แก่ช่างทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค เยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนคนไทยทุกคน เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มพูนรายได้แก่พี่น้องประชาชน รวมถึงการสืบสาน ต่อยอดภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์พื้นถิ่น ให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างยั่งยืน 
   📌โดมอำเภอเกษตรสมบูรณ์

2024-05-19
2024-05-14
2024-05-09
2024-04-25
2024-04-22
2024-04-20
2024-04-19
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-04