องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 194 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 วันต่อต้านยาเสพติดโลก [ 25 มิ.ย. 2567 ]13
2 ประกาศราคากลาง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร สายหนองหิน ถึง นาตาตุ่น หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [ 20 มิ.ย. 2567 ]1
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑) [ 10 มิ.ย. 2567 ]3
4 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานสำหรับตำแหน่งสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง [ 10 มิ.ย. 2567 ]9
5 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ.2561 [ 5 มิ.ย. 2567 ]8
6 บทบาทหน้าที่-อถล และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก-พ.ศ.-2561 [ 5 มิ.ย. 2567 ]9
7 แนวทางการขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่น [ 29 พ.ค. 2567 ]16
8 ผลสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดสวัสดิการ ประจำปี 2567 [ 29 พ.ค. 2567 ]12
9 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ จากบ้านนายหลอด ฦาชา และ จุดบ้านนายหลิ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [ 28 พ.ค. 2567 ]1
10 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ [ 8 พ.ค. 2567 ]10
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi [ 8 พ.ค. 2567 ]6
12 แผนป้องกันการทจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 10 เม.ย. 2567 ]1
13 ประกาศราคากลาง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนบ้านนางสิงหา ถึง บ้านนางถนอม หมู่ที่ 9 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [ 9 เม.ย. 2567 ]11
14 ประกาศราคากลาง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนบ้านนายปรีชา ถึง บ้านนายประพันธ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [ 9 เม.ย. 2567 ]10
15 ประกาศราคากลาง โครงการคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายสุทัศน์ ถึง บ้านนายบุญเทียม หมู่ที่ ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [ 9 เม.ย. 2567 ]10
16 ประกาศราคากลาง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายสนั่น ถึง บ้านนายประเนียน หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [ 9 เม.ย. 2567 ]12
17 ประกาศราคากลาง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางต่อจากนานายสุนทร หมู่ที่ 6 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [ 9 เม.ย. 2567 ]9
18 ประกาศราคากลาง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายไสว โพธิ์งาม ถึง บ้านนางสมพร ฤาชัย หมู่ที่ 6 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [ 9 เม.ย. 2567 ]12
19 ประกาศราคากลาง โครงการลานคอนกรีตเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้านบุ่งสิบสี่ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [ 9 เม.ย. 2567 ]11
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.76-004 สายทางบ้านโนนเขวาถึงอ่างเก็บน้ำห้วยหิน หมู่ที่ 2 บ้านโนนเขวา ตำบลโนนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 เม.ย. 2567 ]12
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10