องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศราคากลาง โครงการก่อส้รางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบภูเขียว จากบ้านโนนเขวาถึงพื้นที่บ้านแก้งตาดไซ รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.76-029 หมู่ที่ 2 บ้านโนนเขวา ตำบลโนนทอง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลาง โครงการก่อส้รางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบภูเขียว จากบ้านโนนเขวาถึงพื้นที่บ้านแก้งตาดไซ รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.76-029 หมู่ที่ 2 บ้านโนนเขวา ตำบลโนนทอง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ