องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2565 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2565 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ