องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกวดราคาจ้างโครงการก่อส้รางถนนคอมกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบภูเขียว จากบ้านโนนเขวา ถึงพื้นที่บ้านแก้งตาดไซ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.76-029 หมู่ที่ 2 บ้านโนนเขวา ตำบบลโนนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อส้รางถนนคอมกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบภูเขียว จากบ้านโนนเขวา ถึงพื้นที่บ้านแก้งตาดไซ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.76-029 หมู่ที่ 2 บ้านโนนเขวา ตำบบลโนนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ