องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

 


กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566


วันที่ 11 เมษายน 2566
   (#) เวลา 08.30 น.
อบต.โนนทอง โดยการนำของนายกสมาน   สุธรรมาภิวัฒน์ นายก อบต.โนนทอง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้างร่วมกับส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน ตำบลโนนทอง ได้จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประปี 2566 ณ บริเวณตลาดฅนพรมตำบลโนนทอง

2024-06-24
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-17
2024-06-10
2024-06-05
2024-05-29
2024-05-29
2024-05-24
2024-05-23