องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

 


ประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 2/2566 ร่วกับส่วนราชการอำเภอเกษตรสมบูรณ์


วันที่  11 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น.
        นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี  นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์  เป็นประธานในการกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 2/2566 โดยอำเภอเกษตรสมบูรณ์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 13 แห่ง ได้กำหนดจัดกิจกรรมสภากาแฟขึ้น เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรึกษาหารือ ในลักษณะสภากาแฟ เพื่อเสนอความคิดเห็นซึ่งจะนำไปสู่การประสานความร่วมมือในการทำงานระหว่างกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
        โดยมี ปลัดอาวุโส, ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์, หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้บริหาร อปท. อ.เกษตรสมบูรณ์ทุกแห่ง, เกษตรอำเภอ, พัฒนาการอำเภอ, สาธารณสุขอำเภอ, ส.อบจ.ชัยภูมิ เขต 2, ผอ.รร.เกษตรศิลปวิทยา, ผอ.รร.เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม, ผู้แทน สกร. อ.เกษตร, ผู้แทนท้องถิ่นอำเภอ, กำนัน ผญบ. ต.โนนทอง, คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง อบต.โนนทอง เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟในครั้งนี้ ณ ตลาดคนพรม ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

2024-05-19
2024-05-14
2024-05-09
2024-04-25
2024-04-22
2024-04-20
2024-04-19
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-04