องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

 


กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ


11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.
        อบต.โนนทอง โดยการนำของนายกสมาน  สุธรรมาภิวัฒน์ นายก อบต.โนนทอง จัดกิจกรรมปลุกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายเสกสรร สวัสดิ์ศรี  นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์  เป็นประธานในการเปิดงาน 
         โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในอำเภอเกษตรสมบูรณ์  กำนัน ผญบ.  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง อบต.โนนทอง เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ ณ บริเวณวัดป่าโฆษิตาราม บ้านบุ่งสิบสี่ หมู่ที่ 4 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

2024-05-19
2024-05-14
2024-05-09
2024-04-25
2024-04-22
2024-04-20
2024-04-19
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-04