องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

 


ประชุมคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดชัยภูมิ(กรอ.จังหวัดชัยภูมิ)


วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566  เวลา  10.00 น. อบต.โนนทอง โดยการนำของท่านนายกสมาน   สุธรรมาภิวัฒน์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดชัยภูมิ(กรอ.จังหวัดชัยภูมิ) ร่วมกับ ผู้นำชุมชน สมาชิก อบต. ส่วนราชการต่างๆในตำบลโนนทอง และส่วนราชการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

2024-05-19
2024-05-14
2024-05-09
2024-04-25
2024-04-22
2024-04-20
2024-04-19
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-04