องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

 


มอบเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้ป่วยที่มีภาวะเรื้อรัง ร่วมกับ อบจ.


ในวันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ. กองสวัสดิการสังคม อบต.โนนทอง

ภายใต้การนำของท่านสมาน สุธรรมาภิวัตน์ นายก อบต.โนนทอง ได้ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง ได้มอบหมายให้นางวิไลวรรณ ศิริประภาภูวดล รองนายกฯ นายมนัส มุเขวา รองนายกฯโดยมีท่านสุนทร อินกกผึ้ง ประธานสภา นายเฉลิม เผ่าหัวสระ รองปลัดรักษาราชการแทนปลัด นางปวีณา สมวงษ์ ผอ.กองการศึกษาฯ รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดิการสังคม พนักงาน อบต.โนนทอง

(*)ได้ร่วมให้การต้อนรับ คณะฯทำงาน อบจ.ชัยภูมิ นำโดยท่านสุขสันต์ ชื่นจิตร (ที่ปรึกษานายก อบจ.ชัยภูมิ) พร้อมด้วย สจ.รุจาพง์ สิริเศรษฐานันท์ และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบจ.ชัยภูมิ ซึ่งออกมามอบเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วยยากไร้ ของ อบต.โนนทอง จำนวน 4 ราย (ที่ป่วยเป็นมะเร็งหนัก) ดังนี้

1.นางกฤษณา หาญกุดเลาะ ม.1

2.นางหงวย หาญแท้ ม.1

3.น.ส.อนุสรา พลขันธ์ ม.3

4.นางกุหลาบ ตุ่นคำ ม.6

2024-07-12
2024-07-12
2024-07-10
2024-07-10
2024-07-10
2024-07-04
2024-06-26
2024-06-24
2024-06-21
2024-06-21