องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

 


โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)


วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.

อบต.โนนทอง โดยการนำของนายกสมาน สุธรรมาภิวัฒน์ นายก อบต.โนนทอง มอบให้งานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย อบต.โนนทอง จัดอบรมโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)โดย

มี นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง) ในระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน 2566 ณ หอประชุม อบต.โนนทอง ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์

โดย วิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดชัยภูมิ ข้าราชการ จนท อบต.โนนทอง กำนัน ผู้ใหญบ้าน เข้าร่วมกิจกรรม

2024-05-19
2024-05-14
2024-05-09
2024-04-25
2024-04-22
2024-04-20
2024-04-19
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-04