องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

 


ลงพื้นที่ออกเยี่ยมและให้กำลังใจงานซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้พิการ ม.1  ในรายของนายสุบัน  สัจจะสังข์ และ ม.8 นายแพ ขิตภูเขียว


วันที่ 29 กันยายน 2566
         🔸  ท่านนายกสมาน  สุธรรมมาภิวัฒน์ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยมและให้กำลังใจงานซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้พิการ ม.1  ในรายของนายสุบัน  สัจจะสังข์ และ ม.8 นายแพ ขิตภูเขียว
           🔹โดยมอบน้ำดื่ม และ ปูนชีเมนต์(เพิ่มเติม)จำนวน 2 ลูก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทางทีมช่างซ่อมที่เป็นแรงงานชาวบ้าน ม.1 ม.8 หมู่บ้านใกล้เคียง ที่ร่วมแรงร่วมใจทีมงานจิตอาสา โดยไม่มีค่าตอบแทนแรงงาน จึงขอขอบคุณทุกฝ่ายมา ณ โอกาสนี้

2024-01-22
2024-01-15
2024-01-15
2024-01-09
2024-01-05
2023-12-19
2023-12-19
2023-10-24
2023-10-20
2023-10-16