องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

 


กิจกรรมนั่งสมาธิเพื่อสันติภาพโลก


วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 13:00 น. 
นายสมาน สุธรรมาภิวัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนทอง นำคณะผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่,เด็กนักเรียนและประชาชน ร่วมกิจกรรมโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลกระหว่าง สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยกับเครือข่ายองค์กรสันติภาพโลกและเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
ณ บริเวณอาคารโดมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

2024-04-04
2024-04-03
2024-04-02
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-13
2024-03-08