องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

 


กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันพระ หิ้วปิ่นโตเข้าวัดช่วงเข้าพรรษา


(#)วันที่  22 ตุลาคม  2566 (#)
            เวลา  06.30 น.   นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอฯ ร่วมกับ อบต.โนนทอง โดยการนำของนายกสมาน  สุธรรมาภวัฒน์ นายก อบต.โนนทอง นำคณะผู้บริหาร /สมาชิกสภา/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/ข้าราชการ/พนักงาน/และประชาชนตำบลโนนทอง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันพระช่วงเข้าพรรษา ณ วัดตะบองเพชร บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทอง

2024-04-04
2024-04-03
2024-04-02
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-13
2024-03-08