องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

 


กิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ เลาะลำน้ำพรม ชมภูคิ้ง ครั้งที่ 2


วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566

อบต.โนนทอง โดยการนำของนายกสมาน สุธรรมาภิวัฒน์ นายก อบต.โนนทอง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน อบต.โนนทอง ร่วมกับ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ โดยท่านนายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ /สาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์ /รพ.สต.โนนเขวา /รพ.สต.แก้งตาดไซ /อสม. ซ้อมวิ่งเพื่อสุขภาพโปรโมทเพื่อประชาสัมพันธ์ งานประเพณีอีสาน นอนลานตีข้าว วิถีชาวโนนทอง ที่จัจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2566 และมีกิจกรรมการวิ่งเพื่อสุขภาพ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2566

2024-04-04
2024-04-03
2024-04-02
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-13
2024-03-08