องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

 


กิจกรรมการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยเเสพติด ตำบลโนนทอง"ฟุตซอล นอนลานคัพ" 66


วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566

เวลา 19.00 น.

อบต.โนนทอง โดยการนำของนายกสมาน สุธรรมาภิวัฒน์ นายก อบต.โนนทอง ได้เปิดพิธีการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ตำบลโนนทอง "ฟุตซอล นอนลานคัพ"โดยมีท่านนายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ และได้ดำเนินการแข่งแข่งระหว่างวันที่ 11-20 ธันวาคม 2566

2024-04-04
2024-04-03
2024-04-02
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-13
2024-03-08