องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

 


ร่วมกิจกรรมขวบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เปิดงานเจ้าพ่อพระยาแล 2567 จังหวัดชัยภูมิ


วันศุกร์ที่ 12 มกราคม  2567
      เวลา 08.00 น.
 นายกสมาน  สุธรรมาภวัฒน์
นำคณะผู้บริหาร  พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.โนนทอง ร่วมขบวนแห่พิธีเปิดงานเจ้าพ่อพญาแลประจำจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2567 ณ บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล โดย อบต.โนนทองได้รับมอบหมายจากอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ให้เข้าร่วมขบวนแห่วัฒนธรรรม ประเพณี ประจำอำเภอเกษตรสมบูรณ์

2024-04-04
2024-04-03
2024-04-02
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-13
2024-03-08