องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

 


งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำ 2567


วันเสาร์ที่ 13  มกราคม  2567
  เวลา 08.00 น.
อบต.โนนทอง โดยการนำของนายกสมาน   สุธรรมาภวัฒน์ นายก อบต.โนนทอง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.โนนทอง ร่วมกับผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ ต.โนนทอง ได้จัดโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี พ.ศ.2567   ณ บริเวณตลาดประชารัฐ ต้องชม ฅนพรมตำบลโนนทอง เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงความสามารถของตนเองและร่วมสนุกสนานในกิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้มีงานวันเด็กแห่งชาติ  เป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมเหมาะสมตามวัย  และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง โดยการทำกิจกรรมร่วมกัน

2024-04-04
2024-04-03
2024-04-02
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-13
2024-03-08