องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

 


อบจ.มอบค่าเดินทางไปโรงพยาบาล โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้


วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง โดยการนำของนายกสมาน สุธรรมาภิวัฒน์ มอบหมายให้รองวิไลวรรณ ศิริประภาภูวดล รองนายก อบต. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบต.โนนทอง ให้การต้อนรับตัวแทนที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายสุขสันต์ ชื่นจิตร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงพื้นที่มอบเงินค่าพาหนะในการเดินทางไปโรงพยาบาล โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 11ราย ณ.วัดตะบองเพชร บ้านโนนทอง หมู่1 ตำบลโนนทอง

2024-05-19
2024-05-14
2024-05-09
2024-04-25
2024-04-22
2024-04-20
2024-04-19
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-04