องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

 


กิจกรรมจิตอาสา"กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ วัดบ้านแก้งตาดไซ ม.7


นพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. อบต.โนนทอง โดยการนำของนายกสมาน สุธรรมาภิวัฒน์ นายกอบต.โนนทอง มอบหมายให้คณะผู้บริหาร นำข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันที่พระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัย "กำจัดวัชพืชจากแหล่งน้ำ ร่วมกับ อำเภอเกษตรสมบูณ์ สาธารณสุขอำเภอเกษตรฯ และส่วนราชการต่างๆและประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ตำบลโนนทอง บริเวณหนองน้ำสาธารณวัดบ้านแก้งตาดไซ บ้านแก้งตาดไซ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนทอง
2024-05-19
2024-05-14
2024-05-09
2024-04-25
2024-04-22
2024-04-20
2024-04-19
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-04