องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

 


ออกเยี่ยมติดตามและให้กำลังใจผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(ติดบ้าน ติดเตียง)


วันที่ 15 มีนาคม 2567
@เวลา 09.00น. - 12.00 น.
🔴องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง โดยการนำ🟢ของนายกสมาน สุธรรมาภิวัฒน์ นายก อบต.โนนทอง ได้มอบหมายให้นางวิไลวรรณ ศิริประภาภูวดล รองนายก อบต./ นายมนัส มุเขวา รองนายก อบต.และนายปัญญา อินกกผึ้ง เลขานุการ นายก อบต.โนนทอง งานสาธารณสุขและกองสวัสดิการสังคมฯ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนเขวา ,ทีม อสม. ,คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)

    ⭕️ออกเยี่ยมติดตามและให้กำลังผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง( ติดบ้าน ติดเตียง )
ณ บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 2 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
     🔸จำนววน 16 ราย

2024-05-19
2024-05-14
2024-05-09
2024-04-25
2024-04-22
2024-04-20
2024-04-19
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-04