องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

 


ร่วมพิธีวางพานดอกไม้สด ภวายเครื่องสักการะหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ วันท้องถิ่นไทย 67


วันที่ 18 มีนาคม 2567 
        เวลา 08.30 น. 
อบต.โนนทอง โดยการนำของ นายสมาน สุธรรมาภิวัฒน์ นายก อบต.โนนทอง พร้อมด้วย ประธานสภา/รองประธานสภา/คณะผู้บริหาร/รอง ปลัด อบต./ผอ.กอง/ข้าราชการ/พนักงานจ้าง อบต.โนนทอง เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายเครื่องราชสักการะ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม ของทุกปี ณ หน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

2024-05-19
2024-05-14
2024-05-09
2024-04-25
2024-04-22
2024-04-20
2024-04-19
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-04