องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

 


โครงการฝึกอบรมศาสนพิธีกร(มัคนายก) ประจำปี 2567


วันที่ 17 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ท่านนายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เดินทางมาเปิดโครงการฝึกอบรมศาสนพิธีกร (มัคนายก) ประจำปี 2567 ณ ที่ทำการ อบต.หนองโพนงาม โดยมี นยกสมาน สุธรรมาภิวัฒน์ นายก อบต.โนนทอง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรมคือ มัคนายกหมู่บ้านละ 3 คน ทุกหมู่บ้านในอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯในครั้งนี้

2024-05-19
2024-05-14
2024-05-09
2024-04-25
2024-04-22
2024-04-20
2024-04-19
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-04