องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

 


กิจกรรมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิพร้อมคณะเยี่ยมชมและสำรวจเส้นทางล่องแก่งแก้งตาดไซ


วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567

อบต.โนนทอง โดยการนำของนายกสมาน สุธรรมาภิวัฒน์ นายก อบต.โนนทอง มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.โนนทองร่วมกับอำเภอเกษตรสมบูรณ์ /ป่าไม้อำเภอเกษตรสมบูรณ์ /ผู้นำชุมชน และส่วนราชการต่างๆในตำบลโนนทอง ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิพร้อมคณะ เพื่อเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวล่องแก่งแก้งตาดไซและดูเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ณ บ้านแก้งตาดไซ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนทอง

2024-05-19
2024-05-14
2024-05-09
2024-04-25
2024-04-22
2024-04-20
2024-04-19
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-04