องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

 


อบรมโครงการฝึกอบรมผ้าทอมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ ตำบลโนนทอง "ลายวิถีไทยโนนทอง"


อบต.โนนทอง โดยการนำของนายกสมาน   สุธรรมาภิวัฒน์ นายก อบต.โนนทอง มอบหมายให้ กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการฝึกอบรมผ้าทอมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ ตำบลโนนทอง "ลายวิถีไทยโนนทอง"
ซึ่งจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2567 ณ หอประชุม อบต.โนนทอง

2024-05-19
2024-05-14
2024-05-09
2024-04-25
2024-04-22
2024-04-20
2024-04-19
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-04