องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

 


ประชุมฝึกซ้อมการอำนวยการจราจรและรักษาความปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยว ล่องแก่งแก้งตาดไซ


วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 09.00น.

อบต.โนนทองโดยการนำของนายกสมาน สุธรรมาภิวัฒน์ นายก อบต.โนนทอง มอบหมายงานให้ งานป้องกันฯ นำ อปพร. เข้าร่วมประชุม ร่วมกับ ชรบ.ตำบล เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เกษตรสมบูรณ์ ฝึกซ้อม การอำนวยการจราจรและรักษาความปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวล่องแก่งแก้งตาดไซ ณ บ้านแก้งตาดไซ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนทอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว

2024-05-19
2024-05-14
2024-05-09
2024-04-25
2024-04-22
2024-04-20
2024-04-19
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-04