องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 152 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็มรหัสทางหลางท้องถิ่น ชย.ถ.76-061 สาย คลองชลประทาน-บ้านผู้พัน บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 26 ส.ค. 2565 ]131
22 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.76-018 สาย ล่องแดง ถึง นานายเลี้ยง บ้านโนนทองเมืองใหม่ หมู่ที่ 10 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 26 ส.ค. 2565 ]112
23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ .76-060 สายทางบ้านโนนทองเมืองใหม่-ทางแยกบ้านพรม หมู่ที่ 10 บ้านโนนทองเมืองใหม่ ตำบลโนน ทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [ 26 ส.ค. 2565 ]113
24 การขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 24 ส.ค. 2565 ]106
25 เอกสารเผยแผร่ ความรู้ข่าวสาร สำหรับสิทธิของผู้สูงอายุ [ 24 ส.ค. 2565 ]102
26 เอกสารเผยแผร่ บัตรประจำตัวคนพิการ ทำบัตรใหม่ ต่ออายุ สูญหาย [ 24 ส.ค. 2565 ]92
27 เอกสารเผยแผร่การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 24 ส.ค. 2565 ]85
28 เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร การขอรับค่าจัดการงานศพตามประเพณี ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 24 ส.ค. 2565 ]84
29 เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร การขอกู้เงินคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 24 ส.ค. 2565 ]81
30 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดเตียง คนพิการ [ 23 ส.ค. 2565 ]26
31 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค [ 23 ส.ค. 2565 ]26
32 รายงานการเงินประจำปี และ รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราช บัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 [ 16 ส.ค. 2565 ]105
33 ประกาศ งบการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 16 ส.ค. 2565 ]91
34 ประกาศมาตราประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง [ 5 ส.ค. 2565 ]20
35 การดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากฝุ่น pm 2.5 [ 3 ส.ค. 2565 ]32
36 ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 22 ก.ค. 2565 ]112
37 เยี่ยมบ้านผู้้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ 7-21 ก.ค. 2565 [ 22 ก.ค. 2565 ]25
38 ตลาดฅนพรมต้อมชมตำบลโนนทอง [ 11 ก.ค. 2565 ]25
39 ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]104
40 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึ่งพอใจ ต่อการจัดบริการสาธารณะ 8 ด้าน [ 20 มิ.ย. 2565 ]178
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8