องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 152 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 การกำจัดน้ำเสียจากครัวเรือน [ 16 มิ.ย. 2565 ]27
42 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 8 มิ.ย. 2565 ]150
43 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 28 พ.ค. 2565 ]133
44 pm 2.5 ฝุ่นร้ายอันตรายต่อเด็ก [ 20 พ.ค. 2565 ]32
45 10 เคล็ดลับเลิกบุรี่ [ 17 พ.ค. 2565 ]30
46 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังอาคารอเนกประสงค์ ตลาดต้องชม (คนพรม) หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 พ.ค. 2565 ]185
47 โครงการต่อเติมหลังคาอาคารอเนกประสงค์ ตลาดต้องชม (คนพรม) หมู่ที่ 2 ปริมาณงานตามใบประมาณการ งบประมาณ 858,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน ต.โนนทอง อ .เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 3 พ.ค. 2565 ]171
48 ใช้น้ำอย่างประหยัด [ 8 เม.ย. 2565 ]20
49 ช่วยกันประหยัดพลังงาน [ 29 มี.ค. 2565 ]25
50 อากาศเปลี่ยนเสี่ยงสูด pm2.5 [ 24 มี.ค. 2565 ]30
51 โครงการอบรมอาชีพ 2565 [ 17 มี.ค. 2565 ]27
52 ประกาศเลื่อนสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 9 มี.ค. 2565 ]237
53 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [ 15 ก.พ. 2565 ]233
54 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจัาง [ 15 ก.พ. 2565 ]245
55 น้ำเสียในชุมชน [ 10 ก.พ. 2565 ]22
56 วิธีป้องกันตัวเองจากฝุ่น pm2.5 [ 18 พ.ย. 2564 ]35
57 เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 ต.ค. 2564 ]236
58 รายงานผลการดำเนินงานโครงการลดใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ 2564 [ 13 ต.ค. 2564 ]103
59 รายงานการประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]182
60 บัญชีรายชื่อผู้พิการ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]21
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8