องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 172 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]24
82 โครงการจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชย.ถ.76-047 ถนนสายกลางภายในหมู่บ้านโนนทองเมืองใหม่ หมู่ที่ 10 [ 13 ก.ย. 2564 ]103
83 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่าไผ่งาม ถึง นานายทองอินทร์ อินกกผึ้ง หมู่ที่ 6 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 13 ก.ย. 2564 ]177
84 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางดอนกลางชลประทาน ถึง นานายสายหยุด ฦาชา หมู่ที่ 1 ต.โนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 13 ก.ย. 2564 ]108
85 รายงานการประชุม คณะกรรมการพนังงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ) ครั้งที่ 9/2562 [ 30 มิ.ย. 2564 ]298
86 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]332
87 ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวนจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่อยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 [ 30 มิ.ย. 2564 ]253
88 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2563 [ 24 มิ.ย. 2564 ]334
89 รายงานผลการปฏิบัติงาน e planacc 2563 [ 22 มิ.ย. 2564 ]322
90 รายงานผลการปฏิบัติงาน e planacc 2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]283
91 กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]160
92 ประชาสัมพันธุ์โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น [ 6 ม.ค. 2564 ]105
93 รายงานความพึงพอใจ [ 24 ธ.ค. 2563 ]270
94 แผนโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 [ 17 ธ.ค. 2563 ]303
95 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ภ.ด.ส.1) [ 25 พ.ย. 2563 ]214
96 ขอเชิญเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณหลักประกันสุขภาพ ตำบลโนนทอง ปีงบประมาณ 2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]324
97 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง [ 23 ต.ค. 2563 ]275
98 แจ้งประชาสัมพันธ์การตรวจสอบบัตรประจำตัวคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 ต.ค. 2563 ]244
99 การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]342
100 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง แต่งตั่งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 6 ต.ค. 2563 ]272
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9