องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 152 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศมาตรการใช้ดุลพินิจ [ 1 ต.ค. 2563 ]109
82 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 [ 29 ก.ย. 2563 ]349
83 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 [ 15 พ.ค. 2563 ]331
84 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.3 ) ประจำปี 2563 [ 24 มี.ค. 2563 ]367
85 กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2563 [ 13 ก.พ. 2563 ]437
86 การทบทวนภารกิจ 2563 [ 9 ม.ค. 2563 ]261
87 ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 22 ต.ค. 2562 ]383
88 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]374
89 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชุดที่ 2 [ 1 ต.ค. 2562 ]358
90 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]320
91 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 19 มิ.ย. 2562 ]465
92 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 19 มิ.ย. 2562 ]402
93 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 19 มิ.ย. 2562 ]401
94 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 19 มิ.ย. 2562 ]448
95 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร [ 17 มิ.ย. 2562 ]414
96 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง [ 17 มิ.ย. 2562 ]386
97 แผนป้องกันการทุจริต 3 ปี 2562-2564 [ 14 มิ.ย. 2562 ]412
98 แนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 11 มิ.ย. 2562 ]419
99 รายงานประเมินผลควบคุมภายใน [ 10 มิ.ย. 2562 ]411
100 การทบทวน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ อบต.โนนทอง [ 16 ม.ค. 2562 ]362
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8